CERCLEAN® certificaat voor van Hal Stomerij 

Zaterdag 24 maart jl. werden tijdens de NETEX Workshopdag het CERCLEAN® certificaat uitgereikt aan van Hal Stomerij. Het CERCLEAN®-kwaliteitsmanagementprogramma wordt in samenwerking met CINET door NETEX aan haar leden aangeboden. CERCLEAN® is een internationaal georiënteerd en erkend programma dat bedrijven ondersteund in het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op best practicus in textielreiniging, milieuwetgeving en ISO 9001. Het programma biedt bedrijven middels e-learning ondersteuning in het opdoen van kennis maar ook, met formats, ondersteuning bij het opzetten van een eigen, bedrijfsspecifiek kwaliteitsmanagementsysteem. Stap voor stap kan het systeem opgezet worden.

Waarom kwaliteitsmanagement en certificering? 

Wereldwijd groeit de interesse in kwaliteitsmanagement als gevolg van sociale, economische, technologische en politieke ontwikkelingen. Afstanden tussen bedrijven en consumenten/gebruikers zijn gegroeid en daarmee het zicht op de oorsprong en de prestaties van de producten en diensten. Wetgeving en normalisatie leggen een steeds zwaardere verantwoordelijkheid bij partijen en steeds meer zijn dwingende eigen van toepassing.

 

Als bedrijfssectoren onder invloed daarvan verder (willen) professionaliseren, dan neemt de vraag naar kwaliteitsmanagementsystemen evenredig toe. Dit geldt ook voor professionele textielreiniging.